KONTAKT

WYDAWCA:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku

Al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek

tel. 61-44-14-449

 

SIEDZIBA: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku

Al. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek

tel. 61-44-14-449

 

REDAKTOR NACZELNY:

Szymon Konieczny

tel. 692-261-557

sz.konieczny@gmail.com

 

PROJEKT GRAFICZNY I DRUK:

Prosta Forma

Dagmara Burzyńska-Rejak

www.prostaforma.com.pl